Betere behandelopties, betere behandelresultaten en betere kwaliteit van leven voor mensen met blaaskanker, daarvoor zet ProBCI zich in. Dat doen we door klinische data, biomateriaal en patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten van mensen met blaaskanker beschikbaar te maken voor onderzoek via de Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur.

Op die manier levert ProBCI een bijdrage aan efficiëntere uitvoer van klinische trials, observationeel epidemiologisch onderzoek en studies voor identificatie en validatie van biomarkers.

De behandelend artsen of verpleegkundig specialisten in deelnemende ziekenhuizen benaderen patiënten met blaaskanker voor deelname aan de infrastructuur. Deelname is vrijwillig en hiervoor geven patiënten eerst schriftelijk toestemming.

Een uitgebreide set van klinische gegevens wordt herhaaldelijk verzameld. De set beslaat onder andere informatie over de patiënt, de ziekte en eventuele recidieven en progressie, behandelingen en oncologische uitkomsten.

Patiënten in de infrastructuur kunnen deelnemen aan vragenlijsten om inzicht te geven in patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs), zoals de kwaliteit van leven, de ervaren gezondheid  en blaaskanker-gerelateerde klachten.

Van patiënten in de infrastructuur wordt bloed bij diagnose (en in sommige gevallen op extra momenten rondom behandeling) verzameld. Ook restmateriaal van de tumor kan gebruikt worden voor onderzoek.

Op dit moment heeft ProBCI:

0
Deelnemende ziekenhuizen
0
Patiënten geïncludeerd

Bent u een zorgprofessional betrokken bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met blaaskanker?
Neem dan contact op om uw centrum aan te sluiten bij ProBCI.