Achtergrond en doel

Doel

ProBCI heeft als doel om onderzoek naar de behandeling en behandeleffecten bij blaaskanker te bevorderen. Hiermee willen we het ziekteverloop en kwaliteit van leven van patiënten met blaaskanker verbeteren.

Hiervoor is onderzoek in grote groepen patiënten nodig. ProBCI biedt een platform om van zo veel mogelijk patiënten met blaaskanker klinische gegevens, patiënt-gerapporteerde uitkomsten en lichaamsmateriaal zoals bloed te verzamelen.

Achtergrond

Blaaskanker is een veelvoorkomende ziekte. Elk jaar krijgen meer dan 6,500 mensen in Nederland de diagnose blaaskanker. Patiënten met blaaskanker worden vaak behandeld door de tumor te verwijderen, door middel van een kijkoperatie via de plasbuis of door de volledige blaas te verwijderen in een buikoperatie, soms ook gecombineerd met chemotherapie. Deze behandelingen kunnen ingrijpend zijn. Bij veel patiënten blijkt de ziekte daarmee toch niet weg, of komt de ziekte later terug , waardoor patiënten vaak op controle moeten komen en eventueel opnieuw behandeld moeten worden. In de afgelopen jaren zijn er ontwikkelingen geweest in het inzicht in, en de behandeling van blaaskanker. Voordat deze ontwikkelingen zich kunnen vertalen in betere uitkomsten voor patiënten met blaaskanker, moet er nog veel onderzoek uitgevoerd worden.

Zo zijn er nieuwe behandelingen beschikbaar gekomen die het immuunsysteem stimuleren om de kanker aan te vallen (immuuntherapie). Deze behandeling wordt alleen nog toegepast op patiënten met uitzaaiingen en slechts een deel van hen reageert goed op deze nieuwe therapie. We kunnen op dit moment nog niet goed van te voren voorspellen welke patiënten dit zijn. Er moet ook nog onderzocht worden of immuuntherapie ook kan worden toegepast bij patiënten zonder uitzaaiingen en of het mogelijk beter werkt in combinatie met andere middelen.

Er wordt ook onderzoek gedaan naar hoe de blaaskankercellen eruit zien bij verschillende patiënten. Kanker ontstaat namelijk door foutjes (of mutaties) in het DNA. Doordat verschillende foutjes tot blaaskanker kunnen leiden, is er veel variatie tussen blaastumoren van verschillende patiënten. De foutjes in het DNA van de tumor hebben veel invloed op de gevoeligheid van de kanker voor een behandeling. Om beter te kunnen voorspellen welke patiënten voordeel hebben van een bepaalde behandeling, is onderzoek in grote groepen patiënten nodig.

De grote aantallen patiënten die nodig zijn voor onderzoek, zorgen er voor dat het vaak lang duurt voordat een onderzoek is afgerond en een nieuwe behandeling toegepast kan worden in de dagelijkse klinische praktijk. Op basis van alle informatie die wordt verzameld binnen ProBCI zullen we in staat zijn om sneller patiënten die in aanmerking komen voor het onderzoek te kunnen herkennen en te vragen om medewerking.

Met de komst van nieuwe behandelingsmogelijkheden, is het belangrijk om ook onderzoek te doen naar het effect van een behandeling op de kwaliteit van leven. Er is op dit moment nog niet genoeg kennis over de kwaliteit van leven voor, tijdens en na afloop van de verschillende behandelingen voor blaaskanker. Kennis hierover zal helpen om patiënten beter te ondersteunen bij het maken van keuzes en de behandeling beter af te stemmen op de individuele patiënt.