Belang van onderzoek

Verschillende ontwikkelingen op het gebied van blaaskanker over de afgelopen jaren hebben gezorgd voor een grote toename in klinische studies met blaaskankerpatiënten. Onder deze ontwikkelingen vallen onder andere de introductie van nieuwe geneesmiddelen (bijvoorbeeld checkpoint inhibitors en CTLA-4 inhibitors) en het toegenomen inzicht in de moleculaire kenmerken van verschillende subtypes van blaastumoren.

Om deze ontwikkelingen zo snel mogelijk te vertalen naar de klinische praktijk en daarmee impact te maken op behandelingen en uitkomsten voor patiënten, is er behoefte aan een groot aantal klinische studies. Het huidige onderzoeksveld vraagt dan ook om een aanpak van onderzoek die efficiënt is en, waar nodig, samenwerking mogelijk maakt.

ProBCI beoogt hier aan bij te dragen door met deze infrastructuur data en materiaal sneller en efficiënter beschikbaar te maken voor onderzoek. Voor meer informatie over onderzoek dat ProBCI mede mogelijk kan maken, kijkt u bij research.

Voordelen van ProBCI

Deelname aan ProBCI betekent dat uw ziekenhuis bijdraagt aan het benaderen van patiënten. Dit is voor patiënten waardevol, omdat hiermee de kansen op succesvolle inclusie in trials wordt vergroot. Tevens is dit vanuit onderzoeksperspectief belangrijk, omdat het bijdraagt aan een breed cohort. Voor verschillende onderzoeksdoelen is het belang om een zo representatief mogelijke onderzoekspopulatie te hebben, waarvoor we zo veel mogelijk ziekenhuizen willen beslaan.

Voor het deelnemend ziekenhuis en de betrokken arts-onderzoekers levert ProBCI mogelijk de volgende voordelen:

  • Inzicht in uitgebreidere klinische data en PROMs van eigen patiënten;
  • Mogelijkheid om investigator-initiated onderzoek uit te voeren binnen ProBCI;
  • Mee bepalen van de onderzoeksagenda;
  • Mee publiceren aan ProBCI publicaties;
  • Opzetten van onderzoekssamenwerking.