Disclaimer

Stichting Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur is uitgever van de website www.probci.nl en beheert en onderhoudt de website.

Aansprakelijkheid

Stichting Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur stelt de informatie op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen. Stichting Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden producten, informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden, richtlijnen of overige informatie op deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt voor volledig risico van de gebruiker. Voor informatie of producten gepresenteerd op websites van derden draagt Stichting Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur geen enkele verantwoordelijkheid, ook niet als er een hyperlink naar een dergelijke website op de ProBCI-website is opgenomen.

Copyright

Op alle tekst- en beeldmateriaal en technische voorzieningen op www.probci.nl waarover Stichting Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur de redactie voert, rust copyright dat toebehoort aan de Stichting Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur: niets uit de website mag worden gekopieerd, of anderszins gereproduceerd en gedistribueerd. Deze beperking geldt voor drukwerk, fotokopie, printwerk, videobestand, audiobestand, opslaan als computerbestand, anders dan bedoeld voor huiselijk gebruik.

Gebruik door derden

Derden die informatie van www.probci.nl op hun eigen site willen plaatsen, behoren vanaf hun eigen website rechtstreeks te verwijzen naar de plaats waar de informatie op de ProBCI-website staat. Dit om er zeker van te zijn altijd naar de meest actuele versie van de informatie te verwijzen.

Het is derden toegestaan de informatie van deze website te gebruiken in gedrukt/schriftelijk materiaal, op voorwaarde dat Stichting Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur als bron wordt vermeld én er vooraf schriftelijk toestemming van Stichting Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur is gegeven. Bij de bronvermelding dient vermeld te worden dat de eigen tekst gebaseerd is op of is overgenomen uit het gebruikte nader te omschrijven informatiemateriaal van Stichting Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur.

Voor elke uitzondering op bovenstaand dient u te beschikken over uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Prospectieve Blaaskanker Infrastructuur.