Update over ProBCI onderzoek

Datum: 11 juli 2023

Nieuws over ProBCI nu ook via LinkedIn te volgen!​

Datum: 1 juli 2021

ProBCI is nu ook te volgen via LinkedIn.
Volg onze pagina om up-to-date te blijven.


Publicatie van studieprotocol ProBCI in BMJ Open​

Datum: 21 mei 2021

Het studieprocotol van ProBCI is gepubliceerd in BMJ Open en is sinds 18 mei 2021 open access online te lezen (pdf te downloaden vanaf de Research pagina). In dit paper wordt in meer detail uitgelegd welke data en biomaterialen verzameld worden in de ProBCI studie en welke onderzoeksdoelen daarmee gefaciliteerd kunnen worden. Tevens staat genoemd op welke manieren data van ProBCI opgevraagd kan worden voor onderzoek.

Meander MC als eerste STZ-ziekenhuis actief in ProBCI​

Datum: 10 februari 2021

In navolging van drie Universitair Medische Centra die eerder gestart zijn met inclusie voor ProBCI, is Meander MC te Amersfoort het eerste STZ-ziekenhuis dat zal gaan bijdragen aan ProBCI.

First pub ProBCI

Eerste publicatie op basis van ProBCI​

Datum: 20 december 2020

Systemische behandeling bij uitgezaaide blaaskanker lijkt vooralsnog vooral toegepast bij jongere patiënten met een relatief goede conditie. Bij patiënten die systemische behandeling ondergaan, stijgt de overleving met een aantal maanden dat redelijk overeenkomt met de geschatte overlevingswinst op basis van trials. Dat is belangrijk aangezien de overleving bij gemetastaseerd blaaskanker zeer laag is. De mediane overleving in een cohort van 636 patiënten was slechts 4.4 maanden.

Cohort
In de prospectieve cohortstudie ProBCI werd de behandeling van patiënten met blaaskanker onderzocht. 636 patiënten met bij diagnose uitgezaaide blaaskanker in 2016 of 2017 werden geïncludeerd in de studie.

Behandeling
35% (221) van de patiënten met uitgezaaide blaaskanker kreeg een systemische behandeling. Daarvan kregen 88 patiënten meerdere achtereenvolgende systemische behandelingen. Vooral jonge patiënten met minder dan twee comorbiditeiten, goede conditie en nierfunctie en met alleen uitzaaiingen in de lymfeklieren waren behandeld met een systemische therapie.

Overleving
De mediane overleving was 4,4 maanden voor het gehele cohort en 12,3 maanden voor patiënten behandeld met immunotherapie; 12,9 maanden voor patiënten die chemotherapie met cisplatine kregen en 11,1 maanden voor patiënten die chemotherapie met carboplatin kregen.

Meer info over publicaties via de Research-pagina

UMC Utrecht start als eerste ziekenhuis met de inclusie

Datum: 1 juli 2020

Na een lange aanloop is UMC Utrecht als eerste ziekenhuis klaar om de eerste patiënten te includeren in ProBCI. Het Erasmus MC te Rotterdam en het Radboudumc te Nijmegen zullen hier binnenkort op volgen.