Over blaaskanker

Blaaskanker is een veelvoorkomende ziekte. Jaarlijks krijgen ongeveer 6.500 mensen de diagnose blaaskanker in Nederland. Er zijn ongeveer drie keer zoveel mannen als vrouwen die blaaskanker krijgen. Terwijl blaaskanker veelvoorkomend is, en tevens de duurste vorm van kanker wat betreft behandeling en zorg, wordt er verhoudingsgewijs relatief weinig onderzoek naar gedaan in vergelijking met andere vormen van kanker.

De overleving van patiënten met blaaskanker is afhankelijk van het ziektestadium. Patiënten met oppervlakkige blaastumoren hebben een grote kans op genezing. Meer dan 90% van de patiënten leeft nog 5 jaar na diagnose. Patiënten met spierinvasieve tumoren hebben een slechtere 5-jaarsoverleving. Meer dan de helft van deze patiënten is 5 jaar na de diagnose overleden aan blaaskanker. De prognose van patiënten met gevorderde blaaskanker is vooralsnog slecht. Na 5 jaar is slechts 1 op de 10 van deze patiënten nog in leven. De overleving van alle blaaskankerpatiënten  samen is de afgelopen decennia nauwelijks verbeterd, zoals onderstaande figuur op basis van cijfers van IKNL laat zien.