Blaaskanker infrastructuur

Rationale

Terwijl blaaskanker een veelvoorkomende vorm van kanker is, en tevens de duurste vorm van kanker wat betreft behandeling en zorg, wordt er verhoudingsgewijs relatief weinig onderzoek naar gedaan in vergelijking met andere vormen van kanker.

Na een lange periode van nauwelijks verbetering, is er de afgelopen jaren toch vooruitgang geboekt in de behandeling van patiënten met blaaskanker. Voor patiënten met uitzaaiingen zijn nieuwe behandelingen beschikbaar gekomen die het immuunsysteem stimuleren om de kanker aan te vallen (immuuntherapie). Ook zijn er ontwikkelingen geweest waardoor men op celniveau beter begrijpt hoe blaaskanker werkt.

Door deze ontwikkelingen zijn er op dit moment en de komende jaren volop studies gaande op het gebied van blaaskanker. Zo worden verschillende behandelstrategieën getest (bijvoorbeeld in verschillende stadia, in combinatie met andere behandelopties) binnen allerlei subgroepen van patiënten. Doel is om de juiste behandelstrategie uiteindelijk te kunnen toepassen op de juiste patiënt. Om beter te kunnen voorspellen welke patiënten voordeel hebben van een bepaalde behandeling, is onderzoek in grote groepen patiënten nodig. Door de vele studies die gedaan moeten worden, is er behoefte aan een manier om dit zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Daar springt de ProBCI infrastructuur op in.

Patiënten in de infrastructuur

Patiënten worden door hun behandelend arts benaderd om te overwegen deel te nemen aan de infrastructuur. Ze worden alleen benaderd als hun behandelend arts bij een van de deelnemende ziekenhuizen hoort en ze aan de inclusiecriteria voldoen. Deze criteria zijn:

  • Diagnose blaaskanker;
  • Geen Ta-stadium;
  • 18 jaar of ouder;
  • Wilsbekwaam;
  • In staat de Nederlandse informatie te begrijpen en te ondertekenen.

Patiënten kunnen benaderd worden voor deelname ten tijde van diagnose, maar ook op een later moment, bijvoorbeeld wanneer een patiënt voor behandeling doorverwezen wordt naar een deelnemend centrum.

Toestemming

Patiënten in de infrastructuur hebben een toestemmingsformulier ondertekend nadat zij geïnformeerd zijn over wat deelnemen inhoudt. Middels dat formulier geven zij toestemming voor het gebruik van hun data en lichaamsmateriaal voor onderzoek.