Voordelen van ProBCI

Deelname aan ProBCI betekent in eerste plaats een bijdrage leveren aan deze infrastructuur door middel van het includeren van patiënten. Dit is voor patiënten waardevol, omdat hiermee de kansen op succesvolle inclusie in trials wordt vergroot. Tevens is dit vanuit onderzoeksperspectief belangrijk, omdat het bijdraagt aan het totale cohort blaaskankerpatiënten. Voor verschillende onderzoeksdoelen is het belang om een zo representatief mogelijke omvangrijke onderzoekspopulatie te hebben, waarvoor we zo veel mogelijk ziekenhuizen willen beslaan. Voor het deelnemend ziekenhuis en de betrokken arts-onderzoekers levert ProBCI mogelijk de volgende voordelen:
  • Mogelijkheid om investigator-initiated onderzoek uit te voeren binnen ProBCI;
  • Mee bepalen van de onderzoeksagenda;
  • Mee publiceren aan ProBCI publicaties;
  • Opzetten van onderzoekssamenwerking.