Wat meedoen inhoudt

Als u meedoet aan ProBCI krijgt u van uw behandelend arts de patiënteninformatiefolder aangeboden. Deze informatie wordt dan met u doorgenomen en u krijgt de kans om eventuele vragen te stellen en zoveel bedenktijd als u nodig heeft.

In deze folder staan naast de achtergrond en het doel van ProBCI ook beschreven voor welke onderdelen van ProBCI u toestemming geeft als u deelneemt. Deze onderdelen staan hieronder samengevat.

U kunt ook de Brochure Medisch-wetenschappelijk Onderzoek van de Rijksoverheid raadplegen.

ProBCI onderdelen

Meedoen aan ProBCI betekent dat u toestemming geeft voor verschillende onderdelen.

1.   Toestemming voor het gebruik van uw medische gegevens Om onderzoek te kunnen doen naar behandeling en behandeleffecten van blaaskanker, willen wij graag medische gegevens uit uw behandeldossier verzamelen. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld verkregen worden via bestaande Nederlandse registratiesystemen op het gebied van de volksgezondheid, zoals de Nederlandse Kankerregistratie en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

2.   Toestemming om benaderd te mogen worden voor nieuw onderzoek Het kan zijn dat wij u voorstellen om nieuwe, experimentele behandelingen of ondersteunende therapieën te ondergaan. Het gaat hierbij om behandelingen waarvan wij nog niet weten of deze effectiever zijn dan de standaard behandeling. Wie wel en niet benaderd wordt, wordt bepaald op basis de kenmerken van uw ziekte en van loting (toeval).

3.   Toestemming voor afname van bloed Voor, tijdens en na uw behandeling wordt regelmatig bloed bij u afgenomen. Wij vragen uw toestemming om één maal extra buisjes bloed af te mogen nemen, en afhankelijk van uw behandeling mogelijk later nog enkele malen. Dit zal zoveel mogelijk tegelijk gebeuren met de bloedafnames die toch al nodig zijn voor uw behandeling, zodat u niet extra geprikt hoeft te worden.

4.   Toestemming voor nader gebruik van tumorweefsel Bij de meeste patiënten wordt een chirurgische ingreep uitgevoerd om de blaaskanker te verwijderen (via blaaskijkoperatie of blaasverwijdering). Ook kan het zo zijn dat het voor uw behandeling noodzakelijk is om biopten van de tumor te nemen. Dit zijn kleine hapjes weefsel die gebruikt kunnen worden voor aanvullend onderzoek. Na de ingreep zal het tumorweefsel gebruikt worden om de diagnose te bevestigen. Wanneer er weefsel overblijft, willen we dit graag gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.

Optionele onderdelen

Verder kunt u kiezen om deel te nemen aan de volgende onderdelen van ProBCI: het invullen van vragenlijsten en het informeren over mogelijke nevenbevindingen. Hieronder staan deze onderdelen verder uitgelegd.

5.   Toestemming voor ‘kwaliteit van leven’ vragenlijsten Binnen ProBCI willen we graag ook graag meer inzicht in hoe het met de patiënt gaat vóór, tijdens en na een behandeling. Wanneer u besluit om aan dit onderdeel van ProBCI mee te doen, zullen wij op verschillende momenten vragenlijsten toesturen.

6.   Toestemming voor het informeren over nevenbevindingen Als u toestemming geeft om bloed af te staan om daar DNA-onderzoek mee te laten doen, bestaat er een zeer kleine kans dat in het erfelijk materiaal iets wordt gevonden dat niets te maken heeft met blaastumoren, maar wel gevolgen kan hebben voor uw (toekomstige) gezondheidstoestand en/of die van uw bloedverwanten. Dit noemen we een nevenbevinding. Mocht dit gevolgen hebben voor uw behandeling, zullen wij er naar streven u via uw arts hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Het kan ook gebeuren dat er bij u bepaalde DNA-afwijkingen worden gevonden, waarvan bekend is dat dit de kans op kanker vergroot bij uw directe familieleden (met name uw broers/zussen en uw kinderen). De gevolgen van deze bevindingen kunnen belastend zijn voor u en uw familie. Wanneer u de mogelijkheid op een nevenbevinding te belastend vindt, kunt u dit aangeven op het toestemmingsformulier. We zullen uw DNA dan enkel gebruiken op een manier waarbij geen kans bestaat op een nevenbevinding.

Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek

U beslist zelf of u meedoet aan ProBCI. Deelname is geheel vrijwillig. Als u niet wilt meedoen, wordt u op de gebruikelijke manier behandeld voor uw ziekte en hoeft u verder niets te doen.

Als u wel meedoet, kunt u zich later altijd nog bedenken en uw toestemming intrekken. U hoeft niet te zeggen waarom u stopt. Wel moet u dit melden aan het onderzoeksteam. Dat kan via het formulier “toestemming intrekken” in te vullen en per post op te sturen. Als u hier vragen over heeft, kunt u uw deelname ook eerst bespreken met uw arts, of telefonisch met het onderzoeksteam.